00:00 - 00:00

REGULILE CLUBULUI

REGULAMENT INTERN AL CLUBULUI DRIVE:

FACE CONTROL:

Administrația clubului își rezervă dreptul de a refuza accesul în incinta clubului său a persoanelorcu o ținută necorespunzătoare: îmbrăcăminte sau încălţăminte de sport, ţinute cu aspect neglijent sau indecent, uniforme de lucru.Clienţii pot opta pentru stilul clasic, business, formal sau casual.

SE INTERZICE INTRAREA IN CLUB:

- persoanelor în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor , a persoanelor suspectate de folosirea sau răspîndirea drogurilor;

- persoanelor care manifestă un comportament agresiv faţă de consumatori sau personalul clubului;

- cu arme de foc, chiar dacă posesorii lor deţin permise de port armă; cu spray-uri lacrimogene sau paralizante, cuţite, petarde, substanţe explozive, droguri, aparate foto sau video, genţi voluminoase, produse alimentare, băuturi alcoolice;

- este interzis accesul în club a persoanelor însoțite de căini sau alte animale;

- nu este permisă întrarea în club a persoanelor care nu au împlinit vărsta de 18 ani.

INFORMARE:

- Persoanele au obligația de a avea o conduita decenta și civilizată, în caz contrar clubul își rezervă dreptul de a refuza accesul sau de a evacua din incinta clubului orice persoană care nu respect aceste obligații sau manifestă un comportament de natură să perturbeze liniște a consumatorilor sau a personalului;

- Accesul persoanelor în club se face în limita locurilor disponibile. În cazul aglomerării excesive, clubul își rezervă dreptul de a interzice total întrarea consumatorilor nou veniți pînă la descondestionare a spațiului

- Administratia este in drept sa ceara compensarea prejudiciului material asupra clubului

- Clubul nu își asumă responsabilitatea pentru hainele sau obiectele personale lăsate în altă parte decît la garderobă

SOLICITARE:

Vă rugăm să păstraţi bonul de plată eliberat pentru rezervarea mesei

Administraţia DRIVE Club